KPI จิตสำนึกความภักดีและความผูกพันต่อองค์กร

Go down

KPI จิตสำนึกความภักดีและความผูกพันต่อองค์กร

ตั้งหัวข้อ  Ton on Mon Mar 01, 2010 12:45 am

จิตสำนึกความภักดีและความผูกพันต่อองค์กร Loyalty and Commitment Awareness ประเภท A

ความเข้าใจและตระหนักถึงการปฏิบัติตนด้วยความภักดี และผูกพันกับองค์กรในฐานะเป็นสมาชิกและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ตลอดจนสอนแนะ และจูงใจให้สมาชิกขององค์กร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานด้วยความภักดีและผูกพันกับองค์กร รวมทั้งกำหนดแนวทาง นโยบาย หรือยุทธศาสตร์เพื่อสร้างจิตสำนึกของผู้ร่วมงานและ จูงใจสมาชิกให้มีความภักดีและผูกพันต่อองค์กรได้

พฤติกรรมที่คาดหวัง ตัวชี้วัดพฤติกรรม
ทราบและสามารถอธิบายถึงความสำคัญของความภักดีและความผูกพันกับองค์กรได้ - จำนวนครั้งที่สามารถอธิบายได้อย่างถูกต้อง
สามารถปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ขององค์กร ในฐานะเป็นสมาชิกและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร - จำนวนครั้งที่มีการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
สามารถวิเคราะห์ปัญหา ระบุสาเหตุของการไม่ภักดี และไม่ผูกพันต่อองค์กร รวมทั้งแนะนำ ให้คำปรึกษา สมาชิกและผู้ร่วมงาน และหาวิธีการแก้ไขปัญหาให้เกิดความภักดีและความผูกพันกับองค์กรได้ - จำนวนครั้งที่สามารถระบุปัญหาและสาเหตุมองปัญหาได้
- จำนวนครั้งที่สามารถแก้ไขปัญหาได้
สามารถวางแนวทาง และจัดกิจกรรมในการจูงใจให้สมาชิกและผู้ร่วมงานเกิดความรู้สึกร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรนำไปสู่ความภักดีและผูกพันต่อองค์กรได้
- จำนวแนวทาง/กิจกรรมที่ได้รับการดำเนินการ
สามารถกำหนดนโยบายหรือกลยุทธ์เพื่อระดมสร้างความภักดีและผูกพันต่อองค์กร และจูงใจให้ผู้อื่นภักดีและผูกพันกับองค์กรได้
- จำนวนนโยบายหรือกลยุทธ์ที่ได้รับการยอมรับนำไปปฏิบัติ
- จำนวนครั้งในการจูงใจผู้อื่น
avatar
Ton
Admin

จำนวนข้อความ : 127
Join date : 03/05/2009
: 42

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ