BM 607 Saturday Program รุ่นที่ 2/2

Go down

BM 607 Saturday Program รุ่นที่ 2/2

ตั้งหัวข้อ  Ton on Sat Jan 16, 2010 10:17 am

การเตรียมการเพื่อการนำเสนอและการจัดทำรายงาน

1. วิชานี้ คะแนนรวม 100 คะแนน ในส่วนของผม 50 คะแนนประกอบด้วย รายงาน การนำเสนอ และ Quiz = 20 คะแนน และ การสอบ 2 ข้อ = 30 คะแนน

2.การเตรียมตัวการทำ Case ให้นักศึกษา เข้าไป load ข้อมูล ใน website สำนักคณะกรรมการกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ www.sec.or.th โดยให้ Load ข้อมูลในส่วน งบการเงิน ดังนี้

กลุ่มที่ เลขที่ บริษัท
1 1-7 BLISS
2 8-14 ERAWAN
3 15-21 AMATA
4 22-28 MLINK
5 29-35 IRPC
6 36-42 SCIB
7 43-49 BH
8 50-56 THAI
9 57-63 QH
10 64-70 MATI


2. วิสัยทัศน์หรือเป้าหมายขององค์กร (Vision, Mission, Objectives, Strategies, Policies )

*** ให้นักศึกษาเข้าไปหาข้อมูลใน Website ของบริษัทตามที่อาจารย์ได้กำหนดกลุ่ม ==> ในส่วนข้อมูลบริษัท ควรทราบก่อนมาทำ CASE ***

2.1 สภาวะแวดล้อมภายนอก External Environment
2.1.1 สภาวะแวดล้อมทั่วไป Societal environment (Economic, Tecnological , Political-legal, Sociocultural, international)
2.1.2 สภาวะแวดล้อมในการแข่งขัน Task environment : Porter’s 5 forces

2.2 สภาวะแวดล้อมภายใน Internal Environment (Value Chain)

• โครงสร้าง Structure
• วัตธนธรรมองค์การ Culture
• การตลาด Marketing
• การเงิน Finance
• การวิจัยและพัฒนา R&D
• การผลิตและการขนส่ง Operation & Logistics
• การจัดการทรัพยากรมนุษย์ Human Resource Management (HRM)
• ข้อมูลสารสนเทศ Information Systems (IS)

3. การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือต่างๆ ( SWOT, BCG, BSC)

4.การนำเสนอกลยุทธ์ในระดับแบบต่างๆ
4.1 กลยุทธ์ระดับองค์การ พร้อม ข้อดีข้อเสียของแต่ละแบบ
4.2 กลยุทธ์ระดับธุรกิจ พร้อม ข้อดีข้อเสียของแต่ละแบบ
4.3 กลยุทธ์ระดับหน้าที่ พร้อม ข้อดีข้อเสียของแต่ละแบบ

5.เลือกกลยุทธ์ที่คิดว่าเหมาะสมที่สุด พร้อมบอกเหตุผล และคิดว่านโยบายที่เหมาะสมกับกลยุทธ์นี้คืออะไร

6.การนำไปปฏิบัติ (Programs, Budgets, Procedures)

7.การตรวจสอบและควบคุม ควรใช้อะไรในการตรวจสอบ และจะตรวจสอบอย่างไรว่าจะประสบความสำเร็จ


หลักเกณฑ์การให้คะแนนในการนำเสนอ(PRESENTATION)

1. การนำเสนออะจารย์จะเป็นคนเลือกให้ขึ้นนำเสนอ ดังนั้น ทุกคนต้องเตรียมพร้อมข้อมูลเพื่อการนำเสนอเนื้อหา

2. คะแนนการนำเสนอประกอบด้วย

2.1 ตัวผู้นำเสนอ เนื่องจากเป็นการให้คะแนนให้ใช้หลักเกณฑ์การเข้าสอบ โดยพิจารณาจากการแต่งกายสุภาพ เหมือนกับที่กำหนดของการเข้าสอบ (ถ้าไม่ใช่ ให้ คะแนน = 0) และจะพิจารณาผู้นำเสนอว่า มีทักษะการพูด วิธีการนำเสนอมีความน่าสนใจ ปฎิกิริยาของผู้ฟังในการให้ความสนใจ

2.2 ความครบถ้วนของเนื้อหา โดยพิจารณาจากหัวข้อเรื่อง และเหตุผลการวิเคราะห์ประกอบการนำเสนอว่า มีความชัดเจน ถูกต้องและครบถ้วน

2.3 เวลานำเสนอสอดคล้องกับเนื้อหา โดยพิจารณาจากการใช้เวลานำเสนอเป็นไปตามที่กำหนด (ถ้าไม่ใช่ ให้ คะแนน = 0)

2.4 รูปแบบ สไลด์ และเนื้อหาต้องสอดคล้องกัน ควรกำหนดเป็นข้อๆ ประเด็น ให้สามารถอ่านง่าย ชัดเจน

2.5 การตอบปัญหาและข้อสงสัย โดยพิจารณาจากคำตอบว่า มีความชัดเจน ถูกต้องและครบถ้วน

3. การจัดทำการเสนอให้ใช้ Power Point

4. การจัดทำรายงานให้ทำแบบเต็มรูปแบบการทำรายงานที่ดีและกำหนดให้มีในส่วนการสรุป (ในส่วนความคิดเห็นของกลุ่ม ต้องไม่น้อยกว่า 3 หน้า)และส่งรายงานให้ใช้ Word Angsana 16 โดยส่งในวันสอบและทำ CD

***************************************************************************

เกณฑ์การประเมินผล
ช่วงคะแนน เกรด
90 – 100 = A
85 – 89 = A-
80 – 84 = B+
70 – 79 = B
ต่ำกว่า 69 = I
กรณีที่สอบไม่ผ่าน แก้ I ได้เกรดตามจริง
avatar
Ton
Admin

จำนวนข้อความ : 127
Join date : 03/05/2009
: 42

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

ข่าวสารบริษัท

ตั้งหัวข้อ  Ton on Sat Jan 16, 2010 10:20 am

avatar
Ton
Admin

จำนวนข้อความ : 127
Join date : 03/05/2009
: 42

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: BM 607 Saturday Program รุ่นที่ 2/2

ตั้งหัวข้อ  pop on Mon Jan 18, 2010 5:00 pm

ขอบคุณครับบบบบบบ.. Laughing
avatar
pop

จำนวนข้อความ : 385
Join date : 06/05/2009

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ