ต่อจากเมื้อกี้นะ

Go down

ต่อจากเมื้อกี้นะ

ตั้งหัวข้อ  - - on Thu Jul 16, 2009 1:06 pm

มาดูกันต่อเลยนะ
หลังจากทำวิเคาระห์ swot เสร็จแล้ว เราก็ต้องมาดูในเรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภค (Coutomer Behavior)

พฤติกรรมผู้บริโภค หรือ (Coutomer Behavior) คือปัจจัยที่ทำให้เราเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ (ทำไมเราจึงเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นั้นเอง) แบ่งได้ ดังนี้
- ปัจจัยด้านสังคม เช่น ครอบครัว / เพื่อน / สถาบัน เป็นต้น (สอบถาม และการบอกต่อ)
- ปัจจัยด้านวัฒนธรรม เช่น สีผิว / วัฒนธรรมในชุมชน / เชื้อชาติ / ศาสนา / ชนชั้นอาชีพรายได้ /
- ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น อายุ / วงจรการใช้ชีวิต (Life Style) / การศึกษา /
- ปัจจัยด้านจิตวิทยา เช่น การจูงใจ / การรับรู้ (สื่อ) / การเรียนรู้ / ความเชื่อและทัศนคติ

*** ปัจจัยต่าง ๆ นี้นำมาใช้วิเคาระห์ในเรื่องของ พฤติกรรมผู้บริโภค หรือ (Coutomer Behavior)
ได้ 5 ขั้นตอนดังนี้
1. ปัญหา แบ่งได้ 3 ประเภทคือ
- need (ตอบสนองความต้องการทางร่างกาย เช่น ข้าว / น้ำ / สบู่ เป็นต้น)
- want (ตอบสนองความต้องการทางจิตใจ เช่น รถยนต์ / โทรศัพท์ / ของสะสม เป็นต้น)
- problem (ผู้บริโภคมีปัญหาจึงต้องการผลิตภัณฑ์มาตอบสนองปัญหา เช่น ยา / ถุงยาง เป็นต้น)
2. แสวงหาข้อมูล คือ อะไรคือสิ่งที่ตอบสนองความต้องการ (ปัญหา)ของผู้บริโภคได้ เช่น การสอบถามจากบุคคลใกล้ชิด / เดินตลาด / ประสบการณ์ที่เคยใช้มาก่อน เป็นต้น
3. พิจารณาเลือกซื้อ คือ นำเอาผลิตภัณฑ์ที่แสวงหามาเปรียบเทียบ (ถ้าจะให้เห็นภาพชัดเจนให้ดูตามตัวอย่างหน้า 45 ในหนังสือ)
4. ตัดสินใจซื้อ หลังจากประมวลผลจาก 3 ขั้นตอนที่กล่าวมาจึงพิจารณาซื้อ ในส่วนนี้ก็จะเหลือส่วนให้พิจารณาซื้อ 2 เรื่อง คือจะซื้อกับใครหรือร้านใด / จะซื้อเมื่อไหร่ (โอกาสในการซื้อเช่นมีโปรโมชั่นลดราคา/การเชิญชวนของพนักงานขาย)
5. พฤติกรรมหลังการซื้อ (ความพึงพอใจของผู้บริโภค) มีผลคือถ้าผลิตภัณฑ์ใช้ดีหรือไม่ดีก็มีการบอกต่อกับบุคคลรอบข้าง และมีผลทำให้ซื้อครั้งต่อไป

จบขั้นตอนวิเคราะห์ของพฤติกรรมผู้บริโภค

จากนั้นเราก็มาวิเคราะห์ในเรื่องของ องค์กรของเราควรจะอยู่ในตลาดไหน และ BCG ไหน (มีผลต่อส่วนแบ่งทางการตลาด) แบ่งได้ดังนี้(ตามหนังสือหน้า 25/26)
1. สินค้าเก่าตลาดเก่า (กลยุทธ์การเจาะตลาดเพิ่ม) กลุ่มแม่วัว
2. สินค้าเก่าตลาดใหม่ (กลยุทธ์การพัฒนาตลาด) กลุ่มดวงดาว
3. สินค้าใหม่ตลาดเก่า (กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์) อยู่กลุ่มไหนดีหว่า ... (ไม่แน่ใจใครรู้บอกด้วย)
4. สินค้าใหม่ตลาดใหม่ (กลยุทธ์การกระจายความเสี่ยง) อยู่กลุ่มไหนดีหว่า ... (ไม่แน่ใจใครรู้บอกด้วย)

จบขั้นตอนที่ 1 ( R ) Reserch

ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำ STP (ถ้าจะให้ดีดู power point ของอาจารย์ file MK.fun) แล้วก็เอาข้อมูลจากโจทย์มาลงตามหัวข้อน่าจะโอเคนะ (ถ้ามีเวลาเด๋วจะมาส่งข้อมูลต่อให้นะ)


- - รักนะจุ๊บ ๆๆ ข้อสอบที่อาจารย์เคยบอกไว้
จากโจทย์.....ให้นักศึกษาวิเคราะห์ (swot) ประเภทของผลิตภัณฑ์ (มีตัวตน/หรือไม่มีตัวตน) ที่น่าสนใจมาวางแผนการตลาด ในเบื้องต้นให้วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ของผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการว่าโดดเด่นกว่าคุ่แข่งขันอย่างไร และใครลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย.................

- -
ผู้มาเยือน


ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ